Corona
En ineens is alles anders..
Zo onwezenlijk.
Ineens blijken we als mensheid niet alles in de hand te hebben.
Wat normaal een positieve betekenis heeft, corona, kroon, heeft dat nu helemaal niet.
Een virus houdt de hele wereld in zijn greep, terwijl we niet weten hoe het verloop zijn zal en wanneer het voorbij is.
We horen noodkreten van verpleegkundigen dat mensen in eenzaamheid sterven.
Een nieuw virus, onzichtbaar, geen kruid tegen gewassen.
We weten het niet echt een plek te geven en ondertussen waart het rond, je ziet het niet, je merkt het niet..
En als je het wel merkt is het niet meer te ontlopen.
Corona, kroon van onzekerheid..
Een kroon of krans die op dit moment over heel de wereld ligt.
Waarom?
Om de mensheid tot inkeer te brengen en zich tot God de Heere te wenden?
Schepper en Onderhouder van alle leven? (2Kron.7:13-14)
Immers Hij en Hij alleen stelt ons die andere Kroon in het vooruitzicht..
De Kroon des Levens.
Uit Openbaring twee vers tien.
‘Weest niet bevreesd voor wat u lijden zult.
Zie de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt.
En u zult een verdrukking hebben van tien dagen.’
Een symbolisch getal van niet al te lange tijd, die toch voor het besef angstig lang kan duren, maar.. ‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de Kroon des levens..’ d.w.z. het eeuwige leven dat hier lijnrecht staat tegenover de eeuwige dood.
We zien dat heel concreet bij Stefanus in Handelingen zeven..

Letterlijk betekent zijn naam in het Grieks krans of kroon..
De eerste martelaar ontvangt die kroon die hoort bij het eeuwige leven, nadat ze hem stenigden..
Vol van de Heilige Geest, hield hij zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.
Stefanus liet zich door Gods genade en kracht niet stoppen door mensen die hem vals beschuldigden of omstandigheden, die het moeilijk maken in het broze aardse leven, zoals vervolging en ziekte, dat kunnen veroorzaken.
Ook bij de apostel Paulus herkennen we diezelfde vasthoudendheid in het geloof..
Zij zagen met allen die de Heere God trouw dienden, in en om de Bijbel, uit naar de Kroon die hoort bij het eeuwigen leven..
Nog steeds zijn er veel moeilijke omstandigheden, vervolging, rampen en ziekten.
We mogen ze zien als tekenen van de tijd die wijzen op de wederkomst van de Heere Jezus.
Johannes schrijft dat zij een verzoeking of beproeving kunnen zijn.
Een test van het geloof.

Maar vrees in geen opzicht de dingen die u lijden zult…, daardoor worden jullie op de proef gesteld.., maar wees trouw tot in de dood..
Wie zo leeft in trouwe afhankelijkheid van God de Schepper en Vader van onze Heere Jezus Christus, ongeacht de omstandigheden, die zál de overwinningskrans of kroon die hoort bij het eeuwige leven, dat Jezus Christus voor ons verworven heeft, ontvangen!
De krans (stefanon), de kroon (corona) van het Leven!
(lezen: 2 Kron.7:12-15 en Openbaring 2:8-11))

Gedicht ‘Weest allen Mijn navolgers..’ (Phil.3:17)

De weg die wij hier gaan is vol gevaren,
Het is een lange, dikwijls zware reis.
God trekt ons tot Zich door de levensjaren,
Maar niet alléén, wij gaan hier groepsgewijs.

Nu kunt u, sterkere, een zwakke steunen
Wanneer de weg verslechtert of versmalt.
Misschien moet u straks op Zíjn schouders leunen
Als u eens struikelt of misschien zelfs valt.

U struikelde nog nooit? God weet wel beter.
Ons hart bezwijkt bij elke hindernis.
Kijk niet steeds op uw levenssnelheidsmeter,
Het is geen wedstrijd: wie het eerst er is!

Help and’ren voort, laat niemand achterblijven.
Kom maar gerust een eindje achteraan.
We zijn zo gauw geneigd hen af te schrijven
Die niet angstvallig in ons voetspoor gaan.

Maar grijp hén vast die dreigen af te glijden
En roep terug hem die de weg verlaat,
Opdat u aan het einde aller tijden
Niet zonder hem de eindstreep over gaat.

Ds. G.J. v.d. Top