In Goede Handen..

Dat is heel belangrijk.
Als een mens op zichzelf vertrouwt en denkt hij alles zelf kan, ben je niet in goede handen..
Vaak ontdekt een mens dat pas als er van alles mis gaat of mis dreigt te gaan in het leven waar hij geen vat op heeft.
Als we de Heere God in ons leven de zeggenschap geven wordt dat anders.
Dan kan Hij ons echt gebruiken en vormen voor de bouw van Zijn eeuwigdurend geestelijk huis waar we voor altijd mogen wonen en leven tot eer van Zijn heilige Naam.
Wees heilig en laat je vormen door Gods Vaderhand..
Zoals een ervaren metselaar met een kwinkslag een steentje passend maakt op de plaats waar hij het past, zo doet de Heere dat ook met Zijn kinderen.
Want zoals dat met stenen is, die voor de bouw van een huis worden gebruikt: ze passen niet altijd.
Met een stenenschaar of een zaag moeten zij pas gemaakt worden.
Dan kunnen ze ‘hun steentje bijdragen’ aan het bouwwerk.
Zo is het dus ook in geestelijke zin.
Als God de Heere ons gebruikt voor Zijn geestelijk Huis, om daarin als een levende Steen van nut te zijn, dan worden we door Zijn goddelijke Hand ‘pas gemaakt’.
Daarom ben je bij Hem in goede handen..
Dingen die in ons leven verkeerd zijn in Zijn oog, maar die wij vaak wel fijn vinden, moeten toch afgeknipt worden.
Dat is dus niet altijd leuk, maar het moet wel.
Zo worden we door Hem uit genade ge-hei-ligd!
Dat doet pijn.
Soms best veel, maar het is met het oog op de eeuwigheid, die NU al begint!
Laat u, laat je dan maar door Hem gebruiken als levende stenen voor Zijn geestelijk Huis!
Voor Zijn Kerk en Koninkrijk!
Als je je eigen vorming ter hand neemt los van Hem ben je nog geen passend steentje in dat bouwwerk dat Hij op het oog heeft.
Maar dichtbij Hem wordt dat anders.
Je leven wordt door Hem in alle opzichten geheiligd door in de weg van gehoorzaamheid en overgave.
‘Zoals Hij Die u geroepen heeft (Zijn kind te zijn), heilig is, word zo ook zelf heilig in héél uw levenswandel..’ (15-16)
Hij heeft dat Zelf gezegd: “Wees heilig, want Ik ben heilig”.
Ga daarom naar Jezus Christus toe!
Geef je aan Hem over en belijd je schuld en zonde.
Hij is immers de échte levende Steen, de Hoeksteen, het vaste Fundament, waarop God Zijn onwankelbaar en onverwoestbaar geestelijk bouwwerk neerzet.
Hoewel mensen Hem hebben afgewezen, is Hij voor God zó kostbaar.Alleen door Hem kan het bouwwerk Gods goedkeuring wegdragen.
Alleen bij Hem ben je in goede handen en bij niemand anders.
Door Hem bent u uitgekozen om koninklijke priesters in Zijn dienst te zijn. Mensen, die voor en door God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is.
Hij heeft u geroepen om vanuit de duisternis van deze wereld naar Zijn heerlijk licht te komen. (1Pet.1:15-16 en 2:4-9)
Zo wil de Heere God Zijn Kinderen gebruiken voor de bouw van Zijn geestelijk Huis.
Elke dag weer.
Thuis, in je gezin, in de kerk in het nieuwe seizoen, op school of op je werk of waar Hij je ook een plekje gegeven heeft..
Bij Hem alleen ben je in goede handen.
Ook al begrijp dat misschien niet.
Dan bevind je je in goed gezelschap.
Ook David begreep het niet!
“Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.” (Ps.139:6)
Maar hij vertrouwde volkomen op Gods bescherming.
Hij erkent dat God hem door en door kent.
“Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.U sluit mij in van achter en van voren.
U legt Uw Hand op mij.”Dat betekent Gods Zegenende Hand..
En aan Zijn Zegen is alles gelegen..
Lezen 1 Petrus 1:16-2:10 en Psalm 139:1-6

Gedicht ‘De rust der zielen’

Al bruisen alle Wouden,
Al bruist het wilde Meer,
Al beeft het al van Donder,
Al daalt de Blixem neer:
Myn hert blyft zonder vreezen,
In zyn wezen.

Het kan ons niet verschrikken,
Al wat van buiten woeld,
Wanneer men maar van binnen,
de schoonste ruste voeld:
Die schoone rust van binnen,
Kan ’t overwinnen.

Als Jezus zich in ’t herte,
Te ruste heeft gezet:
Laat eens een onweer komen,
Dat deze rust belet:
Al ’t quaed versmelt in vreezen,
Voor zyn wezen.

O, Menschen, woud gy leeren,
Waar in uw heil bestaat:
’t Is hierin, dat gy weelde,
En aardse rykdom haat:
En dat gy tracht te winnen,
Rust van binnen.
(van Jan Luyken, 1649-1712)

Ds. G.J. van den Top