“En een wolk onttrok Hem aan hun ogen”. (Handelingen 1 vers 9b).

Wolken. Wat kunnen wolken er soms voor zorgen dat heel veel aan ons oog onttrokken wordt. We spreken weleens van donkere wolken die zich boven ons hoofd samen pakken. Wolken ontnemen ons het zicht dan op een of onze toekomst.

Er kan ons soms veel tegen zitten in het leven. Onze baan staat op de tocht, er openbaart zich een ernstige ziekte waarvan wij de gevolgen niet kunnen overzien. We hebben zorgen om kinderen of kleinkinderen. Donkere wolken pakken zich dan samen boven ons hoofd. En hoe zit het met de donkere wolken als we zien op onze schuld en zonden?

Donkere wolken kunnen er zelfs toe leiden dat ons zicht op onze eeuwige toekomst wordt verduisterd. We zijn dan zo bezig met de donkere wolk(en) in ons leven dat zelfs het zicht op de wolk waarop de Here Jezus naar de hemel is opgevaren aan ons oog is onttrokken. Ja, ten diepste het zicht op de Here Jezus zelf.

Is de Here Jezus, opvarend naar de hemel, dan ook aan ons zicht onttrokken? Zoals we gelezen hebben in Handelingen kwam er een moment dat de discipelen Jezus niet meer zagen. En menselijkerwijs gesproken kunnen ook wij de Here Jezus niet zien. Zien wij Jezus in geestelijk opzicht nog wel? Of is ons zicht op de opgevaren Heiland ons ontnomen door de donkere wolken welke ons leven beheersen?

Maar de tekst stopt gelukkig niet bij de woorden ”en een wolk onttrok Hem aan hun ogen”. De engelen kwamen net als in de Kerstnacht met een blijde boodschap: ”Deze Jezus Die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen”.
Het bekende kinderliedje zingt: “Op een lichte wolkenwagen wordt de Heer van d’ aard gedragen, vaart Hij naar ’s Hemels troon”. Zo zal de Heiland ook weer terugkeren, dwars door al onze donkere wolken heen. Om ons op te halen en te voeren in het eeuwig licht. Dan zal er geen donkere wolk meer zijn in ons leven, geen verdriet, geen traan en geen pijn. Dan mogen wij Hem ontmoeten. Dan zal alles volmaakt zijn! Wat een heerlijk vooruitzicht.

En tot het zover is zal de Here Jezus in het Vaderhuis onophoudelijk voor ons bidden bij Zijn Vader, want Hij wil zo graag dat allen behouden worden. Vanuit datzelfde Vaderhuis wil Hij voor ons zorgen en mogen wij alle donkere wolken in en van ons leven bij Hem brengen en vragen en bidden of Hij licht, ja Het Licht wil brengen en geven in ons leven en dat wij door de donkere wolken heen weer zicht krijgen en houden op onze Here en Heiland.
Zingt u en zingen jullie het mee:

Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken,
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen.
Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen,
op die grote, blijde dag!
Welk een uitzicht, bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
“Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
“amen, ja Heer Jezus, kom

H.Huiting