Bijbelkring seizoen 2021/2022

We hopen D.V. in oktober weer van start te gaan met de Bijbelkring zoals we dat gewoon waren: samen in de grote zaal te Heiligerlee.

In dit nieuwe seizoen staat de profetie van Ezechiël centraal. Zijn naam betekent: God is sterk. En dat God sterk is blijkt ook uit de profetieën die hij van God mocht ontvangen en opschrijven. Ezechiël was een priester,afkomstig uit de stam van Levi, en ontving de Woorden Gods terwijl Israël (beter gezegd Juda) in ballingschap was in Babel.

De profetieën zijn erg belangrijk voor onze tijd, omdat veel profetieën die Ezechiël mocht profeteren, pas in onze tijd in vervuld worden of op het punt staan om in vervulling te gaan.

Gods grote raadsplan met deze wereld, met Zijn uitverkoren volk Israël, gaat door, dwars door alle tegenstand van de wereld heen. Het raadsplan dat uitloopt op de komst van onze grote Koning, Jezus Christus.

 

Datum Hoofdstuk Onderwerp
4 oktober 1+2 Roeping  en opdracht van Ezechiël
1 november 28 Profetie over Tyrus
6 december 34 De HEERE is de Goede Herder
3 januari 2022 36 Het herstel van Israël
7 februari 37 De herrijzenis van Israël
7 maart 38 De Gog en Magog oorlog deel 1
4 april 39 De Gog en Magog oorlog deel 2

 

De avonden beginnen om 19.45 uur (koffie om 19.30 uur) in de grote zaal te Heiligerlee en rond 21.30 uur eindigen we. Iedereen is van harte welkom!