Meditatie

Alle dingen mogelijk??

De apostel Paulus zat gevangen vanwege zijn geloof in de Here Jezus.

Meegenomen in een groot schip met bestemming: Rome!

Onderweg schipbreuk geleden.

Ook nog mensen gered.

En uiteindelijk in Rome gevangen gezet.

Dat was zijn loon!

En als je hem dan in gedachten in die gevangenis ziet, dan stel je je geen gevangenis voor met veel luxe.

Integendeel, erbarmelijk konden de omstandigheden zijn.

En in die omstandigheden schrijft Paulus dus “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft.”

Dat is wat!

Eigenlijk kan hij niets.

Zit hij gewoon gevangen.

Mag niets.

En dan te weten “Alle dingen zijn mij mogelijk… !”

En vanuit deze erbarmelijke omstandigheden dicteert hij zijn brief aan de gemeente die hem zo lief is: Filippi.

En dat is wederzijds.

Ze waren vanuit deze gemeente ook bij hem op bezoek gegaan.

Een paar cadeautjes gebracht.

Ze hadden hem wat gebracht om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, want ze dachten dat hij het wel niet zo breed zou hebben.

En terecht, dat had Paulus het ook niet.

Hij was er dan ook enorm dankbaar voor.

Daarbij schrijft hij ook nog deze brief.

Dankbaarheid die zich uit in een warm hart van binnen.

Hieruit blijkt ook dat het dubbel zoveel waard is als iemand je een cadeau geeft vanuit een warm en welgemeend hart.

Hij denkt terug aan alles wat hij in Filippi in Griekenland had meegemaakt.

Haalt herinneringen boven en ziet dan zo ineens weer die Lydia.

Die purperverkoopster.

Dat haar hart werd geopend.

Ze heeft de Here Jezus aangenomen.

Vol vreugde ging ze verder in het leven, maar voortaan met Hem aan haar zijde.

Paulus zag Gods vrucht op zijn zendingswerk.

En dat mag ook ons gebed zijn.

Dat de Here Jezus ook in deze bijzondere tijd harten van mensen wil openen.

Dat ze daardoor ook in beweging komen voor Hem.

Dat ze luisteren naar Zijn Stem en naar Zijn Woord.

Dat ze gaan ervaren hoe rijk de zegen is die God de Vader in Jezus Christus geeft…

Heerlijk genadewerk van God Drieënig!

Hij zet mensen stil op hun levensweg.

Brengt ze tot bezinning.

Brengt ze bij Hem terug.

Zelf kunnen we dat niet, in Zijn kracht kan het wel.

En door het werk van Zijn Heilige Geest, Die mensenharten opent gebeurt dat ook..

Maar bij ieder mens gaat dat weer anders, maar het gebeurt!

En ja, inderdaad, Paulus heeft gelijk als hij zegt: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Chrístus, die mij kracht geeft..”

 

Lezen Filippenzen 4 vers 1-13

Ds. G.J. van den Top