Welkom

Wij zijn de Nederlandse Hervormde gemeente van Westerlee en Heiligerlee. Wij proberen om op gereformeerde grondslag onze plek in te nemen in de Protestantse Kerk in Nederland.

Iedere zondag komen we ’s ochtends om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur bij elkaar om elkaar als broeders en zusters te ontmoeten, maar bovenal om een ontmoeting te hebben met de Heere God. Wij geloven dat Hij uit liefde voor deze wereld Zijn Zoon, Jezus Christus gegeven heeft. Hij is gestorven aan het kruis en weer opgestaan uit de dood om allen die in Hem geloven te verlossen van hun zonden en het eeuwige leven te geven. Hij is onze Heere en Heiland en Hij staat in onze diensten centraal. Daarom is de tekst in het zegel van onze gemeente ook: Wij prediken niets dan Christus en Die gekruisigd.
Lees verder