Twee dorpen – twee kerkgebouwen – één gemeente

Ooit stond er op de heuvel ‘Oostergast’ te Westerlee een Bidkapel, welke behoorde tot het Klooster, gelegen in het ‘Kloosterholt’ (Kloosterbos) op de hoogte ‘Asterlee’, in de volksmond ook wel ‘Hilligerlee’ (heilig) genoemd vanwege dit aanwezige klooster.

Van de Bidkapel uit de 13e eeuw te Westerlee wordt verhaald, dat zij ‘op zekeren dag, temidden van eenen plegtigen stilte der natuur, plotseling is ingestort’.

Ter vervanging van deze kapel heeft er op de plaats van de huidige kerk te Westerlee, (omstreeks de 15e – 16e eeuw) een sober gebouw gestaan zonder toren ‘met op eenigen schreeden afstands ten Westen, eenen houten gestoelte, waarin een luidklok hing’, tot het jaar 1776.

Het huidige kerkgebouw uit 1777 heeft z’n tweehonderd jaren en meer, goed doorstaan al heeft het interieur in 1982 noodzakelijke vernieuwingen en aanpassingen ondergaan.

 

Helaas heeft de kerkenraad in januari 2007 wegens financiele omstandigheden dit kerkgebouw moeten sluiten.

Heiligerlee: het Klooster – Westerlee: de Kloosterkerk

Met de komst van ‘Graaf Adolf van Nassau’ in 1568 te Heiligerlee, kwam de victorie voor de ‘Kloosterholtjers’, al zou het nog tot 1876 duren eer er een ‘gebedsplaats’ zou verrijzen uit het stof van de strijd. Een eenvoudig ‘lokaaltje’ ter gebruik voor geloofsonderricht voor de plaatselijke bevolking werd bekostigd uit een restant van verzamelde gelden t.b.v. het op te richten monument van Graaf Adolf van Nassau, vandaar ook dat u aan de voorgevel van de kerk te Heiligerlee het opschrift leest: Graaf Adolf Stichting – 1873

Met veel strijd en moeite en met vallen en opstaan is het ‘lokaaltje’ uitgegroeid tot het ‘witte kerkje’ van Heiligerlee. In 1901 ontving het toenmalige Evangelisatie-bestuur, onder wiens beheer het ‘lokaaltje’ viel, een heus torentje met luidklok van de plaatselijke klokkenfabrikant fam. A.H. van Bergen.

Na nog enige uitbreidingen te hebben ondergaan in de loop der jaren, behoort deze ‘kapel’ nu aan de Hervormde gemeente ‘Westerlee-Heiligerlee’ en worden hier elke zondag kerkdiensten gehouden.