De catechisaties worden eens in de veertien dagen gehouden van 16.15 – 17.00 uur in de kerk.

Voor de exacte data zie de agenda op de website en in het kerkblad.

Ook als je nog niet eerder bij de catechisatie geweest bent, van harte welkom! Het is goed om ook op deze manier samen dingen te leren over het christelijk geloof en daar met elkaar over te spreken. Mocht u of jij erover denken om voor het eerst (belijdenis-)catechisatie te gaan volgen, laat het dan even weten aan de voorganger (zie contact).