2 mei             09.30 uur        Ds. J.A.A. Geerts, Zalk

                                                                                                                     

9 mei              09.30 uur        Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut

                       

13 mei             09.30 uur        Ds. G.J. van den Top, Wedde

                                                  Hemelvaartsdag

                       

16 mei             09.30 uur        drs. J. Eertink, Rijssen

                       

23 mei             09.30 uur        Ds. G.J. van den Top, Wedde

                                               1e Pinksterdag

 

24 mei             09.30 uur        Dhr. B. Smedes, Surhuisterveen

                                               2e Pinksterdag

 

30 mei             09.30 uur        Ds. G.J. van den Top, Wedde

De kerkenraad heeft besloten dat u de erediensten weer kunt bijwonen.

Hierbij geldt een maximaal aantal bezoekers van 30. Als u de diensten wilt bijwonen dient u zich in de week voor de dienst, tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur, aan te melden via telefoonnummer

06-27 25 06 91. Dit kan telefonisch, via een sms of app.

Daarnaast dient een ieder zich te houden aan het protocol zoals dat door de kerkenraad is opgesteld.

Wij blijven de diensten digitaal opnemen en uitzenden zodat u thuis ook de diensten kunt volgen.

 

Bovenstaande geldt alleen voor de morgendiensten. De avonddiensten worden voorlopig nog niet opgestart.

Avondmaalsdiensten 2021

Voorbereiding                         Viering           

13 juni                                     20 juni

19 september                         26 september

  5 december                          12 december

 

Extra collecten

  2 mei Kerkrentmeesters. doelgerichte collecte.

  9 mei Eredienst.

16 mei Zending, I.Z.B.           

23 mei Zending, Pinsterzendingscollecte G.Z.B.

30 mei Eredienst.

 

U kunt uw gaven geven in de schalen bij de uitgang.

Als u de diensten nog niet weer bijwoont, kunt u uw gaven

overmaken op de bankrekeningnummers van de

Kerkrentmeesters en de Diaconie. De nummers staan

vermeld in het kerkblad.

 

 

Agenda

10 mei   19.30 uur    Kerkrentm. verg.

Vooraf van 19.15 u t/m 19.30 u verkoop coll.munten

19 mei    19.30 uur   Kerkenraad

 

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom