10 juli              09.30 uur        Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen

17 juli              09.30 uur        Ds. G.J. van den Top, Wedde

24 juli              09.30 uur        Ds. H.M. Viergever, Oostwold

31 juli              09.30 uur        Evang. J. van Dooijeweert, Waddinxveen

 7 aug.            11.00 uur    Dhr. F. Verkade, Amsterdam

14 aug.            09.30 uur        Ds. G.J. van den Top, Wedde

21 aug.            09.30 uur        Ds. J. Mulderij, Wezep

28 aug.            09.30 uur        Ds. G.J. van den Top, Wedde

 

Extra collecten.

10 juli              Kerkrentmeesters. Eredienst.

17 juli              Diaconie. Zonnewende.

24 juli              Kerkrentmeesters, Eredienst.

31 juli              Diaconie. Evangelisatie.

  7 aug.            Kerkrentmeesters. Eredienst.

14 aug.            Zending. GZB.

21 aug.            Kerkrentmeesters. Eredienst.

28 aug.            Catechese en jongerenwerk.

 

Avondmaalsdiensten 2022.

Voorbereiding                                    Viering

18 september                                     25 september

20 november                                     27 november

 

Agenda.

18 aug.            19.30 uur Kerkenraadsvergadering

 

U kunt uw gaven geven in de schalen bij de uitgang. Als u de diensten nog niet weer bijwoont, kunt u uw gaven ook overmaken op de bankrekeningnummers van de Kerkrentmeesters en de Diaconie. De nummers staan vermeld in het kerkblad.

Bij de diensten

Coronamaatregelen.

Op 25 februari is de verplichte 1½ meter afstand komen te vervallen. De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van zondag 27 februari alle rijen weer vrij zijn om plaats te nemen. Afstand houden blijft nog wel steeds het advies. Wij wijzen een ieder op zijn/haar verantwoordelijkheid en begrip te tonen als gemeenteleden aangeven graag wat afstand te houden.           

Daarnaast blijft gelden:

  • dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert;
  • dat de collectes voorlopig op de huidige wijze blijven plaatsvinden t.w. in de schalen bij de uitgang. Uiteraard kunt u uw gaven ook overmaken op de betreffende bankrekeningnummers.
  • dat toiletbezoek, mocht dit nodig zijn, dit dan voor de dienst te doen en het toilet schoon te maken met de daarvoor aanwezige