———————————————————————————————————

Kerkdiensten.

 

  4 nov.            19.30 uur        Ds. G.J. van den Top, Wedde

                                               Dankdag voor gewas en arbeid

 

  8 nov.            09.30 uur        Ds. Ds. J. Mulderij, Wezep

                        19.00 uur        Ds. G. Huisman, Winschoten

 

15 nov.            09.30 uur        Evang. J. van Dooijeweert,

                                              Waddinxveen

                        19.00 uur        Ds. J. Bakker, Nieuweroord

 

22 nov.            09.30 uur       Ds. G.J. van den Top, Wedde

                         19.00 uur       Ds. H. Viergever, Oostwold

 

29 nov.            09.30 uur       Ds. G. de Fijter, Kampen

                         19.00 uur       Prop. H.J. van der Wal, Groningen

 

Extra collecten

 8 nov.             Eredienst

15 nov.            Najaarszendingscollecte voor de GZB

22 nov.            Eredienst

29 nov.            Ned. Bijbelgenootschap

Als u de diensten (nog) niet bijwoont, kunt u uw

gaven ook overmaken op de bankrekeningnummers

van de Kerkrentmeesters en de Diaconie.

De nummers staan vermeld in het kerkblad.

 

Agenda

16 nov. en  30 nov. 16.15 uur Catechisatie

23 nov. Kerkrentm.verg. Verk.coll.munten van 19.45u -20.00 u

  3 dec. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

In het kerkblad van oktober staat vermeld dat men GZB dagboekjes kan bestellen bij Ronnie van der Wal.

In het kerkblad staat hiervoor een fout e-mail adres vermeld, dat moet zijn: ronnie.vanderwal@gmail.com

Opstarten kerkdiensten met beperkingen

Ons kerkgebouw incl. grote zaal is geschikt voor maximaal 30 bezoekers.

Om het aantal bezoekers op zondagmorgen op genoemd aantal te houden is het noodzakelijk dat men zich aanmeldt voor die morgendienst. Zodra genoemd aantal is bereikt en u meldt zich dan nog aan dan krijgt u bericht dat u de dienst helaas niet bij kunt wonen. U dient zich iedere week opnieuw aan te melden.

In verband met de coronaregels is de procedure als volgt:

Men dient zich vrijdags vóór 12.00 uur aan te melden voor de dienst van de komende zondagmorgen, dit kan telefonisch of met een sms-bericht of met een app naar telefoonnummer 06 27 25 06 91

 1. Als u de voordeur binnenkomt zal de 1e koster noteren dat u aanwezig bent en kunt u uw handen desinfecteren.
 2. U kunt dan doorlopen de kerkzaal in, wel moet u de jas meenemen naar uw zitplaats, kapstokken mogen niet gebruikt worden.
 3. De 2e koster zal u dan naar een zitplaats brengen, dit zal niet altijd de plaats zijn die u gewend bent, het is dus verplicht om die aanwijzing op te volgen. Deze koster zal op een lijst noteren op welke plek u zit. U wordt verzocht om op uw plaats te blijven zitten en niet heen en weer te lopen voor de dienst.
 4. Helaas mogen wij nog niet samen zingen. De kerkenraad is zich zeer bewust van het gemis daarvan in onze gemeente.
 5. Gezien het besmettingsrisico kunnen wij de samenzang niet toestaan. Ook het begroeten van de ouderling bij de afkondigingen en het hardop meebidden van het “Onze Vader” moet voorlopig achterwege blijven.
 6. Bij het uitgaan van de kerk blijft u op uw plaats staan en wacht tot de 2e koster aangeeft dat u via de voordeur naar buiten mag gaan. Vanzelfsprekend is het dat de dominee geen hand zal geven bij de uitgang.
 7. Bij de uitgang staan de schalen waarin u uw gaven kunt geven voor de collectes.
 8. U wordt verzocht uw eigen Bijbel/liedboek mee te nemen en ook weer mee naar huis te nemen. Er mogen geen boeken in de kerk blijven liggen. Ook op de leesplank liggen geen liedboeken of ander leesmateriaal.
 9. Als u gebruik maakt van een kussen in de kerk dan verzoeken wij u deze van huis mee te nemen en ook weer mee terug te nemen. Er liggen geen kussens in de kerk.
 10. Mocht het nodig zijn om het toilet te bezoeken doe dit dan vóór de dienst en maak de toilet schoon na uw bezoek met de daar aanwezige schoonmaakdoekjes.
 11. Algemeen geldt om 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt niet voor gezinsleden en huisgenoten ten opzichte van elkaar, maar uiteraard wel ten opzichte van anderen.

 

De kerkenraad wijst iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis. Dit geldt ook als u zich al heeft aangemeld voor een dienst. Mensen in de risicogroep dienen voor zichzelf te overwegen of ze wel/niet komen. Dit alles is zowel voor uw eigen gezondheid als voor die van uw medebroeder/zuster van groot belang.

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom