5 sept.           09.30 uur       Ds. G.J. van den Top       

12 sept.          09.30 uur      Ds. H. de Jong, Kampen

                                                                                                         

19 sept.          09.30 uur      Ds. G.J. van den Top, Wedde

                                               Voorbereiding Heilig Avondmaal

                                   Opening winterwerk (gedrukte liturgie)

                                                                                             

26 sept.          09.30 uur      Ds. G.J. van den Top, Wedde

                                               Viering Heilig Avondmaal

                                              

   3 okt.           09.30 uur      Ds. G.J. van den Top, Wedde Israëlzondag

                                        

Bij de diensten

Opening winterwerk

In de dienst van D.V. 19 september besteden we aandacht aan de

opening van het winterwerk. We hopen in de komende periode weer meer fysiek bijéén te kunnen komen voor allerlei activiteiten in de gemeente zoals catechisatie, Bijbelkring, Huiskring, crea-club, gemeenteavond.

We nodigen ook iedereen uit, indien mogelijk, de erediensten bij te wonen. Samen bijéén bij een geopende Bijbel en Zijn Naam loven en prijzen.

Avondmaalsdienst

In de dienst van D.V. 26 september hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Bij de instelling van het Avondmaal heeft de Here Jezus gezegd:

“Doe dit tot Mijn gedachtenis”. Laten wij bij de voorbereiding en de viering bedenken waarom wij aangaan. In gedachtenis aan wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft. Zijn lijden en sterven, Zijn vergoten bloed en gebroken lichaam tot een volkomen verzoening voor al onze zonden.

Dat maakt ons klein maar ook heel dankbaar. Uit onszelf kunnen we nooit behouden worden, maar God zij dank voor Zijn Zoon.

We blijven het Heilig Avondmaal voorlopig houden in de vorm van een lopende viering. Nadat de voorganger u genodigd heeft begeeft u zich naar de grote zaal met in achtneming van 1,5 meter afstand. Volgt u de aanwijzingen van de koster.

Het brood ligt in de schaal op tafel en de wijn staat ingeschonken in kleine bekertjes. U kunt dus zelf het brood en de wijn tot u nemen. Wij hopen zo op een gezegende viering.

We kunnen voor genoemde zondag maximaal 30 gemeenteleden een plaats bieden in de kerk omdat de grote zaal niet beschikbaar is om plaats te nemen.

Israëlzondag.

D.V. zondag 3 oktober is het Israëlzondag. We hopen dan aandacht te geven aan de speciale verbondenheid tussen Kerk en Israël. Een verbondenheid met de God van dit volk. De Here God heeft beloofd dat Hij Abram tot een groot volk zal maken en hem zal zegenen. Deze zegen is niet alleen voor Abram zelf, maar ook voor zijn nageslacht. Het volk Israël is het nageslacht van Abram. De zegen gaat via Israël verder. God belooft dat de zegen zich uitstrekt tot alle volken van de aardbodem. Ook wij mogen delen in die zegen, gezegend mét Israël.

Avondmaalsdiensten 2021

Voorbereiding                         Viering                                   

19 september                         26 september

  5 december                          12 december

 

Extra collecten

12 sept.           Doelgerichte collecte kerkrentmeesters.

19 sept.           Zending GZB. t.b.v. Malawi.

  3 okt.             Christenen voor Israël.          

           

U kunt uw gaven geven in de schalen bij de uitgang. Als u de diensten nog niet weer bijwoont, kunt u uw gaven ook overmaken op de bankrekeningnummers van de Kerkrentmeesters en de Diaconie. De nummers staan vermeld in het kerkblad.

 

Agenda

20 sept.           19.30 uur Kerkrentmeesters vergadering

De verkoop van collectemunten is ook gepland op D.V. maandag 20 september 2021 in de kleine zaal van 19.15 tot 19.30 uur.

23 sept.           19.30 uur Kerkenraadsvergadering

27 sept.           14.00 uur Crea-club, kleine zaal

27 sept.           16.15 uur Catechisatie

 4 okt.              19.30 uur Bijbelkring

  

 

Bij de diensten

De PKN heeft naar aanleiding van de verdergaande

versoepelingen kerken ook meer mogelijkheden

geboden voor de erediensten. De maatregel van een maximaal aantal bezoekers van 30 is losgelaten.

Het aantal bezoekers wordt bepaald aan de hand van

de grootte van een kerk waarbij de onderlinge 1,5 meter

afstand bepalend is. Voor onze kerk betekent dit dat we

ca 55 bezoekers kunnen ontvangen.

 

Als u de diensten wil bijwonen dient u zich aan te melden.

Dit kunt u doen in de week voorafgaand aan de dienst tot

vrijdagmiddag 12.00 uur via het nummer 06-27 25 06 91.

 

Wij wijzen iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid

conform de regels van het RIVM. Bij klachten blijven we

thuis. Mensen in de risicogroep dienen voor zichzelf te

overwegen of ze wel/niet komen.

 

Wij blijven uiteraard de diensten online verzorgen, zodat ook zij, die (nog) niet naar de kerk kunnen komen, de

diensten toch kunnen meemaken.

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom