Wij zijn de Hervormde gemeente van Westerlee en Heiligerlee. Wij proberen om op gereformeerde grondslag onze plek in te nemen in de Protestantse Kerk in Nederland.

Iedere zondag komen we ’s ochtends om 9.30 uur  bij elkaar om elkaar als broeders en zusters te ontmoeten, maar bovenal om een ontmoeting te hebben met de Heere God. Wij geloven dat Hij uit liefde voor deze wereld Zijn Zoon, Jezus Christus gegeven heeft. Hij is gestorven aan het kruis en weer opgestaan uit de dood om allen die in Hem geloven te verlossen van hun zonden en het eeuwige leven te geven. Hij is onze Heere en Heiland en Hij staat in onze diensten centraal. Daarom is de tekst in het zegel van onze gemeente ook: Wij prediken niets dan Christus en Die gekruisigd.
Wij belijden ons geloof in God in overeenstemming met de belijdenisgeschriften uit de Vroege Kerk (Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius) en de Gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

In de reguliere erediensten zingen we de Psalmen en Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Daarnaast hebben we ook regelmatig zangdiensten waarin ook andere liederen worden gezongen. Wij lezen uit de Bijbelvertaling van de HSV.

Wij zien er naar uit om u/jou in onze diensten te mogen verwelkomen. Kom gerust eens langs! En als u meer zou willen weten over het christelijk geloof of over onze gemeente, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord! De adressen en telefoonnummers vindt u elders op deze website.

Een stukje historie vindt u hier.

Een hartelijke groet en Gods zegen gewenst!