Zoekt u contact met ons, of wilt u meer informatie over een van de onderwerpen op deze site?

Hieronder vindt u de juiste contactinformatie…

Wie zoekt u
Kerkgebouw: Provincialeweg 72 9677 PE Heiligerlee
Voorganger: Ds. G.J. van den Top Schoolstraat 10 9698 AP Wedde (06-20271742)
Scriba kerkenraad: H.Huiting Dotterbloem 12 9679MB Scheemda (0597 593992)
College kerkrentmeesters: NL 02 RABO 0357 7020 69 of NL 18 INGB 0000 9799 78 krm@hgwh.nl
Preekvoorziener: Dhr. H. Huiting (0597-593992)
Financieel RSIN: 80 188 1882 (email scriba@hgwh.nl)
Diakonie: Dhr. J. van der Wal Plantsoenlaan 23 9679HA Scheemda Rabo: NL54 RABO 0357.7473.05 Email: diaconie@hgwh.nl
Zendingscommissie: Rabo: NL 54 RABO 0357.7473.05 o.v.v. Zending. Email: zending@hgwh.nl
Koster: Dhr. P. Grooten (0597 417106)
Redactie kerkblad: Dhr. J. Harkema Prov.weg 29b 9677PA (0597 424075) kerkblad@hgwh.nl
Website beheerder: Dhr. G. Christians. Email: websitebeheerder@hgwh.nl