Om over na te denken: Een krachtmeting!

Zo tegenover elkaar aan tafel!

Armpje drukken zeggen ze ook wel eens.

Even kijken wie nou echt de sterkste is!

Hoe zal het aflopen?

Wie sterk gebouwd is onder u, laat zich misschien wel graag eens uitdagen.

Wie minder sterk gebouwd is, minder graag!

Want het draait om vooral spiermassa!

En natuurlijk enige behendigheid en tactiek.

Maar wie de meeste spierkracht heeft, die aal het wel winnen.

Dat is dus belangrijk, die spierkracht!

Dan kún je het!

Je bent gezond.

In de kracht van je leven.

Je kunt voetballen, zwemmen, hardlopen, fietsen en noem maar op.

Heuvel op en heuvel af..

Mensen met kracht en prestatie.

Daar gáán we in Nederland voor.

Jong, fris en sterk!

Kijk maar naar de reclame!

Beroemde kampioenen prijzen de artikelen aan!

Kleding, fietsen, auto’s…

Maar nu een ernstige vraag bij al dit positieve..

Hoe ver kom je in dit leven als mens nou écht met al die kracht?

Hoe ver kom je daarmee nou als je naar jezélf kijkt?

 

Waarom ik dit nu zo vraag?

Nou, eigenlijk omdat Jesája het ons vraagt?

De profeet ziet twee groepen mensen voor zich.

In de eerste plaats die stoere mannen.

Kijk, daar gaan ze op hun mountainbikes..

Een heel leven nog in het verschiet!

Een veelbelovende toekomst…

 

En dan die andere groep mensen..

Mensen met minder kracht of vooruitzicht.

Éénzaam en soms ook verdrietig of teleurgesteld.

Ze hadden zich het leven zo anders voorgesteld..

 

Maar hoever komen ze nou écht in het leven?

Die twee groepen mensen.

Die mensen mét(veel) kracht en die mensen zónder (of weinig) kracht?

 

Het antwoord lezen we in Jesaja 40 vers 25-31.

Leest u, lees jij daar mee?

Hij, de HEERE (JAHWE, Verbondsgod) gééft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft .. wie de HEERE verwachten, wie Hem vertrouwen, wie in de Schepper en Vader, Zijn Zoon Jezus de Christus en de Heilige Geest geloven, die zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden..

De HEERE doet dat opdat Hij in ons leven aan Zijn eer komt en wij met ons leven onze naaste liefhebben en dienen.

Ook als we zwak zijn.

Juist als we zwak zijn, anders zouden we denken dat het uit ons komt en onze prestaties zijn.

Daarom heeft de apostel Paulus ook leren zeggen in zijn leven ‘daarom heb ik een welbehagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen , noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig..’ Gods genade was voor hem en voor ons genoeg.

Dan kom ik toch nog even terug op mensen die van nature veel kracht hebben meegekregen.

Wat zou het mooi zijn en ik denk ook Gods bedoeling, dat ook die kracht en gezondheid ten dienste van Gods Koninkrijk staat en liefst in hun jonge jaren al.

Zoals Salomo zo treffend zegt in Prediker 12 ‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd.. ‘ en ‘wie Hem vroeg zoeken die zullen Hem vinden..’ (Spr.8:17)

Want allen zijn we geroepen, overeenkomstig wat eveneens Paulus schrijft in Efeze 2 ‘als Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we (in ons aardse leven) dáárin zouden wandelen..’

Waarom zou ik / jij naar de kerk gaan?

In 1970 verscheen er een boek met bovenstaande titel van dr. A.A. van Ruler. Hij was een bekende professor in de theologie. Hij schreef het boek echter niet als geleerde, maar als kerkganger. De schrijver reageert op de vraag met 21 antwoorden, die hij grondig uitwerkt. Misschien is het aardig om die antwoorden op een rij te zien. Waarom zou ik naar de kerk gaan? ..

Om een kans op de bekering te lopen

Om een gewoonte vol te houden

Om een traditie voort te zetten

Om de existentie ten volle te beleven

Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen

Om het bijschrift bij het plaatje te lezen

Om de wereld op te dragen (in het gebed)

Om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden

Om het heil te ontvangen

Om tot het licht te komen

Om in de gemeenschap te worden ingelijfd

Om in het openbaar het geloof te belijden

Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren

Om (eventueel) een ambt te dragen

Om de zin van de zondag te verwerkelijken

Om het kerkelijk jaar mee te maken

Om rust te vinden

Om gesticht te worden

Om weer op toonhoogte te komen

Om wegwijs gemaakt te worden

Om de verlossing van de wereld te vieren

(Dáárom ga ik naar de kerk)

(Uit: Echo)

Tenslotte

Het bovenstaande staat vanzelfsprekend in het teken van ‘zo de Here wil en wij leven.’ Ook namens Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine, een hartelijke groet vanuit Wedde, ds. G.J. van den Top