Verschillende soorten vissen?!

In Mattheüs 4 vers 18 tot 22 en Marcus 1 vers 14 tot 20 horen we de Here Jezus een paar vissers vragen Hem te volgen.
“Kom achter Mij,” zei Hij, “Ik zal van jullie vissers van ménsen maken..”
En meteen lieten deze vissers hun netten achter en volgden ze Hem.
Je moet Mij volgen.

Je moet een volg-vis worden, dan zal Ik je wel helpen hoe!
Een van die vissers was Petrus.
Maar ook zijn broer Andreas was erbij en Jakobus met zijn broer Johannes waren in een andere boot.
Jezus riep ook hen hetzelfde toe “Kom achter Mij..”
‘Ze lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.’ (Mar.1:20)
Allemaal lieten ze hun netten in de steek en volgden ze de Here Jezus meteen.

Zie je het voor je?

Hij is ook volg-vis van Jezus geworden.
En het zou natuurlijk heel mooi als we dat allemaal zouden zijn of worden.
De beste manier is net als Petrus, dicht bij de Here Jezus te blijven.
Petrus heeft daardoor, samen met de andere vissers en volgelingen van Jezus, ook heel veel van Hem geleerd.
Bijvoorbeeld hoe dat volgen, dat achter Hem aangaan steeds weer in zijn werk gaat.
Of anders gezegd hoe je dus een volg-vis kunt worden.
Dan moet je in de eerste plaats heel goed naar Hem luisteren.
Want door de Bijbel spreekt Hij nog steeds, daadwerkelijke en heel duidelijk.
Ook tegen jou en mij.
Ik begrijp vaak niet dat mensen Gods Stem dan niet opmerken.
Hij laat Zich zo overduidelijk horen in Zijn heilig Woord, maar óók in de dingen die gebeuren in de natuur en over de gehele aarde.
Zoals vandaag de dag heel duidelijk door de corona pandemie.
Eigenlijk wil Hij daar kort gezegd mee zeggen: mensheid, jullie moeten knielen voor Mij alleen, want Ik alleen ben de Schepper, alleen aan Mij komt alle eer toe..
Dan kán en zál Ík ervoor zorgen dat alles weer goed komt!

Ja, je moet dus ook leren een luister-vis te worden.
En dat wat de Here Jezus je geeft en leert doordat je zo goed hebt leren luisteren, dat mag je dan ook weer aan anderen doorgeven.
Liefdevol gun je ook een ander wat Jezus jou gegeven heeft.

Dan ben je dus eigenlijk een uitdeel-vis.
En ook dat wil God je heel graag leren.
Dat je durft uit te delen en durft te vertellen over wat Hij aan jou en mij gegeven heeft.

Dan begin je dus ook een beetje op die vertel-vis te lijken.
Nu lijkt dit allemaal vrij eenvoudig, zoals ik dit tot nu toe heb verteld.
Maar zo eenvoudig is het ook weer niet.
Dat zien we ook aan diezelfde Petrus.
Wat is het geval?
Petrus zit met zijn vrienden in de vissersboot en vertelt.
“Toen Jezus door de soldaten werd meegenomen, ben ik Hem op afstand gevolgd en zag ik hoe Hij werd geslagen en geduwd. Na een tijdje vroegen diezelfde soldaten aan mij of ik ook niet een van die vrienden van Jezus was.
“Nee, hoe kom je erbij!” zei ik toen.
Tot drie keer toe heb ik ontkend dat ik Hem kende en een vriend van Hem was..
Als de Here Jezus dan later na Zijn opstanding hierop terugkomt, vraagt Hij tot drie keer toe aan Petrus of hij van Hem houdt.
Voor elke keer dat Petrus Jezus verloochende één keer.

Jezus zegt opnieuw “Petrus Ik heb je je fouten vergeven. Kom achter Mij, luister naar Mij, vertel over Mij en zoals Ik jou vergeven heb, moet jij ook je medemens vergeven..” (Efe.4:32; Mat.6:12)
Dan weet Petrus heel duidelijk, het volgen van Jezus is niet altijd makkelijk, maar het is wel dubbel en dwars de moeite waard!
Jezus volgen is dus ook je medemens vergeven, zoals Jezus jou en mij vergeven heeft.
Vergeef es iemand die jou iets heeft aangedaan.
Wees eens een keer de minste, hoe moeilijk dat ook kan zijn.
Een christen is naast alle andere vissen die genoemd zijn, als het goed is dus ook een vergeef-vis.

De Here Jezus is altijd te vertrouwen.
Hij is ook de belichaming van volmaakte Liefde!

Agapè!

Dat betekent dat Hij uit volmaakte liefde zelfs Zijn Leven heeft opgeofferd aan het kruis van Golgotha om zondaren te verlossen en te redden van zonden en al haar gevolgen.
Dat heeft Hij in Zijn lichaam allemaal aan het kruis genageld.
Hij wil de mensen redden van hun natuurlijke neiging zonder Hem te leven, zodat ze uiteindelijk ook zonder Hem zouden sterven.

Hem volgen en Hem leren kennen in en door Zijn Zoon Jezus Christus betekent echter dat de dood is overwonnen en een eeuwig leven in het verschiet ligt.
Aan Hem kun je en moet je altijd vasthouden, ook als het eens stormt in je leven. Ja Hij weet zelfs, ook als wij het (nog) niet weten, waar het soms goed voor is als het stormt.
Het is daarom zo belangrijk dat we ook persoonlijk leren belijden “God is goed en Hem wil ik volgen mijn hele verdere leven lang!”
In de Bijbeloverdenkingen hebben we de afgelopen week vissers ontmoet, en dan denken we in het bijzonder aan Petrus, die geroepen worden om Jezus te volgen. Steeds hebben de verhalen met vissen te maken. We hoorden over de volg-vis, de luister-vis, de uitdeel-vis en de vertel-vis.
In de afsluitingsdienst hebben we het gehad over de Vergeef-vis.
Dat deden we n.a.v. Johannes 21 vers 15-22: Jezus vergeeft Petrus en schakelt hem opnieuw in in het werk van Zijn Koninkrijk van Liefde.
We kijken terug op een geweldige week en zijn blij en dankbaar voor de grote inzet van jullie allemaal!

Soli Deo Gloria!~

Ds. J. G. van den Top