ONDOORGRONDELIJK…

Heb je ze ook wel eens?

Van die waarom-vragen?

Waarom moet het zo gaan?

Kan het niet anders?

Waarom al dat onrecht en geweld in de wereld?

Is God er wel?

En waar is Hij dan?

Loopt het Hem dan echt niet uit de hand?

Zo schieten er af en toe of soms vaker nog wel meer vragen door je hoofd.

Zeker ook als we denken aan de enorme gevolgen die de wereldwijde pandemie heeft, die nog lang niet te overzien zijn..

En toch..

Ondanks alles wat er echter gebeurt in onze wereld en ondanks ontelbaar vele vragen die je kunt hebben ten aanzien van geloof en zingeving, vragen van wanhoop en vragen van moedeloosheid, is toch steeds weer het allerbeste wat je kunt doen: je Bijbel ook echt ópen te slaan en biddend te lezen.

Als je dat trouw mag doen, als het even kan elke dag, dan word je niet té veel stilgezet bij je vragen, want dan krijg je door Gods Woord en daarin door Zijn Woorden heen van Hem Zelf een hoopvolle en troostvolle wegwijzer in de richting waarvan je mag en kunt denken.

Je ontdekt dan eigenlijk ook dat de eeuwen door die vragen gesteld zijn, zonder dat er eveneens altijd die pasklare antwoorden waren.

Dat de eeuwen door allerlei gruwelijk geweld door kwade mensen werd gepleegd, waar vaak eveneens onschuldige mensen het slachtoffer van werden.

Maar door alles heen is er nooit een ándere weg geweest dan die van vast te houden aan Zijn eeuwig en Goddelijk Woord.

Door alles heen was en is Jezus Christus de Here, de Weg, de Waarheid en het (eeuwige) Leven en dat zal Hij ook altijd blijven!

Niemand kan immers ooit tot God de Vader komen dan door Hem alleen.

Daarom houden we absoluut vast aan Zijn Woord.

Steeds opnieuw zal Dat ons er weer aan herinneren dat de HEERE God (JAHWE) onze Schepper en hemelse Vader is!

Hij zal Zijn werk in ons als Zijn kinderen en Zijn Lichaam en in Zijn Wereld als Zijn schepping nooit, maar dan ook echt NOOIT, loslaten.

God is zó groot en machtig en ons verstand zó klein, dat het onmogelijk is Gods leiding te doorgronden.

Ondoorgrondelijk!

Toch verzekert Hij ons steeds weer door Zijn openbaring in Zijn Woord en door Zijn Geest, dat Hij een vaste koers heeft in de gang der dingen.

Dat geeft enorm veel rust en overgave.

Met uiteindelijk maar één doel: de eeuwigdurende heerlijkheid van vrede, blijdschap en lofprijzing van Zijn Naam.

Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon en door Hem Zijn Heilige Geest.

Jezus’ verlossingswerk is voor ons onbegrijpelijk, maar roept ons des te meer op Hem daarin onvoorwaardelijk te vertrouwen:

 ‘Laat Hem besturen, waken, ’t is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken, dat g’ u eens verwonderen moet!’ Hij zal u, mij, jou nooit beschamen in Zijn beloften van bevrijding.

Ook niet in een verwarrende tijd als waarin wij nu leven.

Lezen Genesis 17 en Galaten 3

 

Ds. J.G. van den Top