Bijbelthema avonden 2023-2024

 

In het nieuwe winterwerk seizoen 2023-2024 hopen we D.V. net als in het vorig seizoen 4 Bijbel thema avonden te houden in onze gemeente.

Deze keer zal het thema voor alle 4 de avonden dezelfde zijn: De vroege Kerk.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

1e Avond: de zendingsreizen van de Apostel Paulus. Hoe begon het zendingswerk, wat waren de kenmerken van de wijze waarop de zending door Paulus en zijn medewerkers gestalte kreeg, was er verschil met het zendingswerk van de andere Apostelen zijn zo de vragen waar we o.a. bij stil willen staan.

2e Avond: De Didachè (letterlijk: de twee wegen, ook wel genoemd de leer der Twaalf Aposten). Dit is één van de alleroudste geschriften buiten die van het NT om. Het beschrijft hoe het er in de eerste gemeente aan toeging en is pas eind 19e eeuw in een klooster te Constantinopel ontdekt. Een exemplaar van de tekst wordt op de 1e avond uitgereikt. Op deze 2e avond gaan we het bespreken en zien hoe de eerste gemeenten leefden.

3e Avond: De opkomst van de dwaalleren. Reeds in de tijd van de Apostel Johannes, die als laatste zijn heilig Evangelie beschreef, kwam de dwaalleer van het gnosticisme al sterk op, en in de eeuwen daarna zouden er nog verschillende volgen. O.a. het Gnosticisme,  Arianisme, Deïsme, Pelagianisme e.a. zullen worden besproken. Het Griekse denken heeft ook de kerkvaders sterk beïnvloed, met name Origenes, Clemens van Alexandrië.

4e Avond: Constantijn de Grote. Deze Romeinse keizer zorgde voor een radicale omkeer in het Rijk ten aanzien van het Christelijk Geloof. Wat deed hij, wat waren de gevolgen. Op deze avond zullen ook echte Romeinse munten van Constantijn de Grote te zien zijn.

 

De avonden beginnen om 19.30 en eindigen rond 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Studie materiaal zal tijdens de avonden worden uitgereikt en er is gelegenheid om vragen te stellen.

We hopen de avonden te houden op de volgende maandag avonden:  2 oktober, 4 december, 5 februari,  1 april.