kerkdienst gemist

2 Items

Ds. van den Berg 26 mei 2024 09.30 uur

Orgelspel Psalm 139 vers 3 en 4 (LB ’73) Lied 239 vers 1, 2, 6 en 7 (LB ’73) Lied 242 vers 6 (LB ’73) Psalm 33 vers 7 en 8 (LB ’73) Psalm 145 vers 5 en 6 (Oude Berijming) Lied 432 (Weerklank) vers 1 en 2 – ‘Groot is uw trouw, o Heer, […]

Kerkdienst gemist

Hervormde gemeente Westerlee-Heiligerlee – Kerkdienstgemist.nl