De begraafplaats in Westerlee is van de kerkelijke gemeente Westerlee-Heiligerlee en daardoor komt het algemeen onderhoud ook voor onze rekening.
De kerk zelf is 10 jaar geleden overgenomen door de stichting St Joris Kerk Westerlee en er wordt geprobeerd de kerk te behoeden voor verval d.m.v. subsidieaanvragen en een bijbehorend projectplan.

Het onderhoud van de begraafplaats wordt grotendeels door een kleine groep vrijwilligers gedaan (kerkleden, dorpsgenoten en betrokkenen van buitenaf) en het zware snoei en maaiwerk door een loon bedrijf en de kosten zijn voor onze kleine kerkelijke gemeente.
Jaarlijks zijn er gemiddeld zo’n 8 tot 9 begrafenissen, met de opbrengsten daarvan kan een groot deel van het lopend en structureel onderhoud betaald worden.

Een aantal jaren terug zijn er in samenwerking met het Groninger landschap en een grote groep vrijwilligers een groot aantal graven gerenoveerd/gerestaureerd i.v.m. een subsidie traject en zijn de paden hersteld en voorzien van nieuw basalt.
Het omliggende pad was een aantal jaren eerder al opnieuw geasfalteerd en dit werd gefinancierd door een eenmalige voorverkoop van graven voor dit specifieke project.

Toch waren (en zijn er nog)een aantal achterstallige onderhoudszaken waar we ons als kerkrentmeesters en vrijwilligers en ook bedrijfsmatig nu mee bezig houden.
We mochten van een fonds van de voormalige Gereformeerde Kerk in Westerlee een donatie ontvangen van € 6000,-.
Met dit mooie bedrag is het nieuwe hekwerk aan de hoofdweg zijde gefinancierd, zijn 2 mooie stalen, poeder-gecoate zitbanken geplaatst en 4 nieuwe prullenbakken verspreid over de begraafplaats.
Tevens is van dit bedrag, rond de grote beukenhaag aan de voorzijde een bak gemaakt middels antraciet gekleurde beton banden en deze is gevuld met houtsnippers.

Een ander groot project was het herstellen van de overwoekerde en deels vervallen sloot aan de kant van Meeden en daarmee het opnieuw aanplanten van de beukenhaag aan diezelfde zijde omdat de oude haag teveel wildgroei en kapotte struiken bevatte.
Ook is hierbij het pad naar achteren op de volledige vereiste breedte hersteld d.m.v. een aanstorting met beton.

Het project waar nu op dit moment aan gewerkt wordt is het aanbrengen van een betonnen grond kering aan de achterzijde van de begraafplaats om weer een fatsoenlijke beschoeiing te creëren waarbij de slootwal niet meer verzakt en wij onze opschoningsplicht richting het waterschap ook gestand kunnen doen.

De komende projecten zijn: het aanbrengen ( met vrijwilligers)van nieuw basalt op 3 paden op het oude begraafplaats gedeelte achter de Kerk en langs de randen van het asfalt pad met hieronder anti-worteldoek en het plaatsen (weer met vrijwilligers) van nieuw te plaatsen aluminium palen met daarop aluminium plaatjes waarop de nummers en cijfers van de paden staan. De huidige hardhouten palen breken, verrotten na een aantal jaren toch af op de grens grond-lucht.

Mensen die begraven zijn op de begraafplaats te Westerlee kunt u vinden via de link: https://www.begraafplaatsenonline.nl/groningen/oldambt/9678ph_west