Kerk en zending kunnen niet los van elkaar. Vanuit onze gemeente steunen we het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Driebergen. Deze organisatie heeft ongeveer 25 zendelingen wereldwijd werkzaam en houdt zich met verschillende werkzaamheden bezig, bijvb. medische zorg, scholing van predikanten en opbouwwerk van gemeenten, maar ook vertaalwerkzaamheden in bijvb. Malawi. Hoe meer we financieel bijdragen aan de GZB, hoe meer zendelingen kunnen worden uitgezonden met professionele begeleiding. Zie ook gzb.nl

De activiteiten binnen onze kerk zijn:

  •     steunen van een zendingsproject in Bulgarije in samenwerking met Foka van de Beek van de GZB
  •     vier keer per jaar een doelgerichte collecte
  •     verspreiding van het dagboek “een handvol koren”
  •     sparen via het zendingsbusje thuis

De zendingsactiviteiten zijn ondergebracht bij de DIACONIE

Wilt u meer weten over de zending of wilt u lid worden van de GZB? Voor 10 euro per jaar wordt u lid en ontvangt u vier keer per jaar het zendingsblad “Alle volken”, met achtergrondinformatie over de zendelingen en hun projecten.