Sint maarten 2020

 Woensdagavond 11 november stonden we voor de kerk, het plein verlicht met kaarsjes, om met de kinderen van Heiligerlee  ‘sint maarten’ te vieren. We hadden twee stoelen klaarstaan waarop snoepgoed lag, samen met een kindvriendelijke folder.

Ook dominee van den Top kwam nog langs met een grote pot snoep in zijn handen, waaruit de kinderen, na hun lied maar liefst 2 snoepgoedjes mochten pakken.

De folder was eigenlijk een uitnodiging, een uitnodiging van God die de kinderen misschien nog niet kennen. Er staat in dat Hij wel iedereen kent. Helemaal, van binnen en van buiten. Hij kent ieders leuke en minder leuke kanten. Toch houdt Hij zoveel van ons dat Hij ons op zijn feest niet wil missen. En wat zo bijzonder is….je mag komen zoals je bent.

We vragen uw gebed voor de kinderen van Heiligerlee, dat er veel zegen van deze folder mag uitgaan!

Isa en Jacqueline