Landelijk komen duizenden mensen samen in kleine huiskamerkringen om hun geloof en visie te delen. Zo ook in onze gemeente waar eens per maand op de dinsdagochtend de leden van de Huiskring elkaar ontmoeten.

Om de beurt stellen zij daarvoor hun huiskamer beschikbaar. Er ontstaan in deze kring waardevolle prachtige gesprekken, lief en leed wordt gedeeld en er worden ontdekkingen gedaan.

Dit krijgt gestalte met behulp van thema’s voor het geloofsgesprek uitgegeven door het Evangelisch werkverband van de protestantse kerk.

Kontakt persoon: Geert Christians tlfnr. 0597-532611