Zoekt u contact met ons, of wilt u meer informatie over een van de onderwerpen op deze site?

Hieronder vindt u de juiste contactinformatie…

Wie zoekt u
Kerkgebouw Provincialeweg 72 9677 PE Heiligerlee (06 8302 3329 Indien aanwezig)
Voorganger vacant
Scriba kerkenraad H.Huiting Dotterbloem 12 9679MB Scheemda (0597 593992)
College kerkrentmeesters NL 02 RABO 0357 7020 69 of NL 18 INGB 0000 9799 78 krm@hgwh.nl
Preekvoorziener Dhr. G.Koetje (0597 416126)
Financieel RSIN: 80 188 1882 (email scriba@hgwh.nl)
Diakonie Mw. J. Kuiper Bikkershorn 4 9678 RH Westerlee Rabo: 3577.47.305
Zendingscommissie Rabo: 3577.47.305 o.v.v. Zending. Email: zending@hgwh.nl
Koster Dhr. P. Grooten (0597 417106)
Redactie kerkblad Dhr. J. Harkema Prov.weg 29b 9677PA (0597 424075) kerkblad@hgwh.nl
Administratie kerkblad Dhr. B. Slijm (0597 421769)
Oppasdienst Tiny van der Wal oppassen@hgwh.nl
Website beheerder Dhr. G. Christians. Email: websitebeheerder@hgwh.nl