3 nov. 09.30 uur Dhr. Van Heijningen, Dorkwerd
koffiedrinken
19.00 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde

6 nov. 19.30 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde
Dankdag voor gewas en arbeid

10 nov. 09.30 uur Ds. G. Schreuders, Wierden
19.00 uur Ds. G.J. van den Top
zangdienst

17 nov. 09.30 uur Ds. C. Hoek, Bedum
19.00 uur Ds. W. van der Wind, Onstwedde

24 nov. 09.30 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde
19.00 uur Ds. G.J. van den Top. Wedde

1 dec. 09.30 uur Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
koffiedrinken
19.00 uur Ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge

8 dec. 09.30 uur Ds. M. van Kooten, Elspeet
Voorbereiding H.A.
19.00 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde
zangdienst

Avondmaalsdiensten 2019
Voorbereiding 8 december Viering 15 december

Extra collecten
3 nov. Najaarszendingscollecte GZB
6 nov. Dankdagcollecte
10 nov. Kerkrentmeesters, eredienst
17 nov. Nederlands Bijbelgenootschap
24 nov. Kerkrentmeesters, eredienst
1 dec. Diaconie, Evangelisatiewerk
8 dec. Kerkrentmeesters, eredienst

11 november
Op maandag 11 november zetten wij de kerkdeuren open voor de kinderen van Heiligerlee en van de gemeente, die st. Maarten gaan lopen. We delen evangelisatie materiaal en natuurlijk wat lekkers uit.
We willen jullie als gemeente vragen voorbede te doen voor dit evangelisatiewerk in Heiligerlee. Dat veel kinderen en hun ouders (aan)geraakt mogen worden!

Agenda
4 nov. Crea-club in de Klinker, hobbymarkt (Aldrillen)
(zie zending/crea-club)
4 nov. 19.45 uur Bijbelkring in de grote zaal
11 nov. 15.45 uur Catechisatie Jongeren
12 nov. 9.30 uur Huiskring, fam. Nuus, Midwolda
18 nov. 14.00 uur Creaclub, kleine kerkzaal
25 nov. 15.45 uur Catechisatie Jongeren
26 nov. 9.00 uur Gebedskring t.h.v. mw. Hamminga
27 nov. 19.30 uur Gesprek kerkenraad met classispredikant
29 nov. Crea-club, kadootjesmarkt, (zie zending/crea-club)
2 dec. 19.45 uur Bijbelkring in de grote zaal
2 dec. Kerkrentmeestersverg. Vooraf verk.coll.munten
3 dec. 9.30 uur Huiskring, fam. Kuipers, Heiligerlee

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom