Kerkdiensten

10 febr. 09.30 uur Prop. F. Pierik, ’t Harde
               19.00 uur Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut Zangdienst

17 febr. 09.30 uur Prop. Y. Breemes, Rijssen
              19.00 uur kand. H.J. van der Wal, Groningen

24 febr. 09.30 uur Evang. J. van Dooijeweerd, Waddinxveen
               19.00 uur Drs. J.D.Th. Wassen, Hellendoorn

3 mrt. 09.30 uur Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut Voorbereiding H.A. koffiedrinken
             19.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk

Avondmaalsdiensten 2019
Voorbereiding 3 maart 16 juni 8 september
Viering 10 maart 23 juni 15 september
Voorbereiding 8 december Viering 15 december

Plusgroep D.V. zondag 3 maart

Catechese
In de voorjaarsvakantie,18 tot 24 februari zijn er geen catechisaties.

Agenda D.V.

18 febr. 19.30 uur Vergadering Beroepingscommissie
18 febr. 14.00 uur Crea-club, kleine zaal
21 febr. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
25 febr. 18.30 uur Catechese 18+
26 febr. 9.00 uur Gebedskring, t.h.v. mw. Hamminga
26 febr 16.30 uur Catechese Jongeren
4 mrt. Crea-club
4 mrt. 19.45 uur Bijbelkring
4 mrt. Kerkrentmeestersvergadering, vooraf
verkoop collecte munten
5 mrt. 9.30 uur Huiskring, fam. Koster Midwolda

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom