07 mei 09.30 uur Ds. G.A. Schreuders,  Wierden   Na de dienst koffie
    19.00 uur Ds. H Raveling,    's Gravendeel
---------------------------------------------------------------------------
14 mei 09.30 uur Ds. J. den Admirant,  Hoogeveen  Belijdenisdienst
    19.00 uur Ds. W.L. Dekker,    Kampen    Zangdienst
---------------------------------------------------------------------------
21 mei 09.30 uur Ds. F.J.K. van Zanten, Kampen
    19.00 uur Ev. F. Verkade,    Hoogeveen
---------------------------------------------------------------------------
25 mei 09.30 uur Ds. G.A. Schreuders,  Wierden   Hemelvaartdag
---------------------------------------------------------------------------
28 mei 09.30 uur Ds. H. Versluis,    Wageningen
    19.00 uur Ds. J.A.A. Geerts,   Zalk en Veecaten
---------------------------------------------------------------------------
Oppasdienstvoor de kleintjes: iedere zondagmorgen.
Plusgroep: 7 en 21 mei
---------------------------------------------------------------------------
Viering H.A.
Voorbereiding: 25 juni, 1 oktober, 26 november
Viering:    2 juli, 8 oktober, 3 december

 

De kinderen in de kerk – Oppasdienst/plusgroep

We zijn blij met de, weliswaar kleine, maar enthousiaste groep kinderen in onze gemeente. Voor de jongsten is er iedere week tijdens de kerkdienst, oppasdienst, met uitzondering van de zomervakantie.  Ze spelen in de kleine zaal achter de kerk onder begeleiding van moeders en/of andere vrijwilligers.

Deze organiseren ook de plusgroep (vanaf een jaar of 4) 1 keer in de twee weken: kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan ook naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom!’


AGENDA VOOR DE KOMENDE PERIODE: