KERKDIENSTEN

9 sept. 09.30 uur drs. J. Eertink, Rijssen
Opening winterwerk, koffiedrinken
19.00 uur Kand. J.W. Mout, Middelstum

16 sept. 09.30 uur ds. J.Smit, Katwijk a/d Rijn
19.00 uur ds. G.W. van Wingerden, Stedum

23 sept. 09.30 uur ds. H. de Graaf, Urk.
19.00 uur Evang. M. van Heijningen, Dorkwerd
Zangdienst

30 sept. 09.30 uur Evang. J. de Vries, Urk
19.00 uur ds. G.J. Gardenier, Appingedam

PLUSGROEP D.V. zondag 16 september

HEILIG AVONDMAAL 2018

Voorbereiding: 25 november
Viering: 2 december

AGENDA

11 sept. 9.30 uur Huiskring. Fam. Christians, Bellingwolde
17 sept. 14.00 uur Crea-club. Kleine zaal
17 sept. Kerkrentmeestersverg. Vooraf verkoop coll.bonnen
25 sept. 9.00 uur Gebedskring. T.h.v. mw. Hamminga
1 okt. Crea-club
1 okt. 19.45 uur Bijbelkring. Grote zaal
3 okt. 19.30 uur Israëlavond. Werkgroep Christenen voor
Israël. Kerkzaal

 

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom