Terugkijkend zijn wij als gezin heel dankbaar en blij voor de wijze waarop we in uw Hervormde Gemeente Westerlee-Heiligerlee zijn ontvangen. Ook voor alle blijken van medeleven. Vooruitkijkend gaan we in afhankelijkheid van onze Heere God, Jezus volgend, met vertrouwen het komende seizoen samen met u in steeds ook beseffend dat alles wat we gaan doen staat in het teken van ‘zo de Here wil en wij leven.’ Er ligt immers weer een nieuw kerkelijk seizoen voor ons, met als leidraad het thema ‘In goede Handen..’ We zien er dus naar uit en staan open voor de dingen die de Heere onze God ons als gemeente en ook persoonlijk op ons levenspad zal brengen. We leggen het alles biddend in Zijn Hand en verwachten het van HEM. Ook namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan (15) en Josephine (12) vanuit Wedde een hartelijke groet!
ds. G.J. van den Top

Kerkdiensten

1 sept. 09.30 uur Ds. H. de Jong, Kampen
koffiedrinken
19.00 uur Ds. G. Huisman, Winschoten

8 sept. 09.30 uur Ds. F. Pierik, Drachten en Een
voorbereiding H.A.
19.00 uur Ds. W. Dekker, Kampen
zangdienst

15 sept. 09.30 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde
Viering H.A.
19.00 uur Prop. A.P. Schep, Groningen

22 sept. 09.30 uur Ds. E.J. Prins, Daarle
19.00 uur Ds. H. Dekkers, Wierden

29 sept. 09.30 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde
startdienst m.m.v. gemeentekoor
koffiedrinken
19.00 uur Ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge

Avondmaalsdiensten 2019
Voorbereiding 8 september 8 december
Viering 15 september 15 december

Extra collecten
1 sept. Kerkrentmeesters, doelgerichte collecte
8 sept. Kerkrentmeesters, catechese en jongerenwerk
15 sept. Kerkrentmeesters, eredienst (alleen ’s avonds)
22 sept. Kerkrentmeesters, eredienst
29 sept. Kerkrentmeesters, eredienst
Agenda
2; 16 en 30 sept.14.00 uur Crea-club, kleine zaal
9 sept. Kerkr.m. verg.vooraf
verk.coll.munten
14 sept. 12.00 uur Gemeente uitstapje (zie
juli/aug.kerkblad)
19 sept. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
27 sept. 20.00 uur Repeteren gemeentekoor voor
startdienst
De gebedskring begint weer op D.V. 24 september 2019 om 09.00 uur ten huize van Mevr. Hamminga.
“Zoals een schoenmaker een schoen maakt en een kleermaker een jas. Zo behoort ieder christen te bidden. Bidden is het handwerk van de christen” (Maarten Luther)
30 sept. 18.30 uur Catechisatie 18+
1 okt. 16.30 uur Catechisatie Jongeren
7 okt. 19.45 uur Bijbelkring in de grote zaal
9 okt. 19.30 uur Israëlavond in de kerk


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom