KERKDIENSTEN

4 nov. 09.30 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
19.00 uur ds. G. Huisman, Winschoten

7 nov. 19.30 uur drs. H.J. van der Wal, Groningen
Dankdag voor gewas en arbeid

11 nov. 09.30 uur dr. G. Bos, Urk
19.00 uur ds. J. Kuik, Kampen

18 nov. 09.30 uur Kand. J.W. van der Kamp, Elburg
19.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk
zangdienst

25 nov. 09.30 uur Evang. J. van Dooijeweerd,
Waddinxveen
Voorbereiding H.A.
19.00 uur dr. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn

Heilig Avondmaal 2018:
Voorbereiding: 25 november
Viering: 2 december

PLUSGROEP D.V. zondag 11 november

AGENDA D.V.

1 nov. 19.30 uur. Gemeente (thema) avond. Grote zaal
5 nov. 19.45 uur. Bijbelkring. Grote zaal
5 nov. De Creaclub staat op de Adrillenmarkt in de Klinker
te Winschoten
6 nov. 9.30 uur. Huiskring. Fam. Kuipers, Heiligerlee
8 nov. Kerkrentmeestersverg. Vooraf verk.coll.munten
12 en 26 nov. 14.00 uur. Crea – club, kleine zaal
12 nov. 18.30 uur. Catechese 18+
13 nov. 16.30 uur. Catechese Jongeren
15 nov. 19.30 uur. Kerkenraadsvergadering. Kleine zaal
22 nov. 20.00 uur. Vergadering Ring van Rechtzinnig
Hervormden. Grote zaal
26 nov. 18.30 uur. Catechese 18+
27 nov. 16.30 uur. Catechese Jongeren
30 nov. 15.00 uur. Kado markt crea – club, grote zaal

 

 

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom