9 juni 09.30 uur Ds. G.J. van den Top, Vorchten.
1e Pinksterdag + liturgie
19.00 uur Ds. E.J. Terpstra, Urk

10 juni 09.30 uur Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd.
2e Pinksterdag + liturgie

16 juni 09.30 uur Ds. W. Dekker, Kampen
19.00 uur Ds. F.J.K. van Santen, Kampen

23 juni 09.30 uur Evang. J. van Dooijeweerd,
Waddinxveen Voorbereiding H.A.
19.00 uur Ds. W. Dekker, Oosterwolde

30 juni 09.30 uur Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
Viering H.A.
19.00 uur Ds. C. Hoek, Bedum

7 juli 09.30 uur Ds. H. de Graaf, Urk
19.00 uur Ds. T.J. Smink, Wierden

Avondmaalsdiensten 2019
Voorbereiding 23 juni 8 september 8 december
Viering 30 juni 15 september 15 december

Plusgroep D.V. zondag 23 juni.

Extra collecten
9 juni Pinksterzendingscollecte GZB
16 juni Diaconie t.b.v. Open Doors
23 juni Kerkrentmeesters, eredienst
30 juni Kerkrentmeesters, eredienst (alleen ’s avonds)
7 juli Evangelisatiewerk Dabar

Agenda
3 juni Kerkrentm.vergadering, vooraf verkoop coll.munten
20 juni 19.30 uur Kerkenraad


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom