Kerkdiensten

19 jan. 09.30 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde
Bevestiging ambtsdrager
19.00 uur Ds. A. Lagendijk, Onstwedde

26 jan. 09.30 uur Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
19.00 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde

2 febr. 09.30 uur Ds. F.J.K. van Santen, Kampen
koffiedrinken
19.00 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde

9 febr. 09.30 uur Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen.
10.00 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde
zangdienst

16 febr. 09.30 uur Ds. H. Scholing, Hoogeveen
19.00 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde

23 febr. 09.30 uur Prop. H.J. van der Wal, Groningen
voorber. Heilig Avondmaal
19.00 uur Pastor B. Smedes, Surhuisterveen

Avondmaalsdiensten 2019
Voorbereiding 23 februari 7 juni 20 september Viering 1 maart 14 juni 27 september

Voorbereiding 6 december
Viering 13 december

Plusgroep D.V.: zondag 19 januari; zondag 2 februari;
zondag 16 februari.

Extra collecten
19 jan. Kerkrentmeesters, Pastoraal werk
26 jan. Kerkrentmeesters, eredienst
2 febr. Diaconie, Werelddiakonaat Project 1027India GZB
9 febr. Kerkrentmeesters, eredienst
16 febr. Diaconie, Evangelisatiewerk
23 febr. Kerkrentmeesters, eredienst

Agenda
20 jan. 15.45 uur Catechisatie
21 jan. 9.00 uur Gebedskring t.h.v. mw.Hammimnga
23 jan 19.45 uur Kerkenraad
3 febr. 19.45 uur Bijbelkring
3 febr. 15.45 uur Catechisatie
4 febr. 9.30 uur Huiskring, fam.Christians, B’wolde
24 febr. 15.45 uur Catechisatie
25 febr. 9.00 uur Gebedskring t.h.v. mw. Hamminga

 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom