6 okt. 09.30 uur Ds. F. Pierik, ‘t Harde
Israëlzondag
19.00 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde

13 okt. 09.30 uur Evang. J. de Vries, Urk
19.00 uur Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
zangdienst

20 okt. 09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen.
19.00 uur Pastor B. Smedes,Surhuisterveen

27 okt. 09.30 uur Ds. G.J. van den Top, Wedde
19.00 uur Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
Hervormingsdag

Avondmaalsdiensten 2019
Voorbereiding 8 december
Viering 15 december
Plusgroep D.V. zondag 13 okt. en 27 okt.

Extra collecten
6 okt. Project in Israël
13 okt. Diaconie, Werelddiakonaat
20 okt. Kerkrentmeesters, eredienst
27 okt. Diaconie Evangelisatiemateriaal (alleen ’s morgens)
27 okt. Collecte i.v.m. Hervormingsdag, Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht (alleen ’s avonds)
Agenda
1 okt. 9.30 uur Huiskring, Mw. Loer, Midwolda
7 okt. 19.45 uur Bijbelkring in de grote zaal
7 okt. Kerkrentmeestersverg. Vooraf verk.coll.munten
9 okt. 19.30 uur Israëlavond in de kerk uitgaande van
Chr. Voor Israël (zie programma kerkblad september)
14 okt. en 21 okt. 14.00 uur Crea club, kleine zaal
14 okt. 18.30 uur Catechisatie 18+
Catechisatie jongeren gewijzigd
maandag van 15.45-16.30 uur
14 okt. Catechisatie Jongeren
17 okt. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
28 okt. 18.30 uur Catechisatie 18+
28 okt. Catechisatie Jongeren
29 okt. 9.00 uur Gebedskring, t.h.v. mw.Hamminga

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom