KERKDIENSTEN

1 juli 09.30 uur           ds. J. Kuik, Kampen
          19.00 uur           ds. W. van der Wind, Onstwedde

8 juli 09.30 uur          ds. G. Schreuders, Wierden
          19.00 uur          ds. G. Op ’t Hof, Nieuwe Pekela
                                      zangdienst

15 juli 09.30 uur        ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
            19.00 uur        ds. J. Mulderij, Zwolle

22 juli 09.30 uur       ds. J. den Admirant, Hoogeveen
            19.00 uur       dr. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn

PLUSGROEP D.V.: zondag 1 juli en zondag 15 juli

HEILIG AVONDMAAL 2018:

Voorbereiding: 5 augustus 25 november
Viering: 12 augustus 2 december

AGENDA

30 juni Crea-club, verkoop t.b.v. zending, project Malawi
Plaats: Voor dierenspeciaalzaak Buze, Heiligerlee
Tijd: 10.00 u tot 16.00 uur.
9 juli Crea-club, 14.00 uur, kleine zaal

Om alvast in uw agenda te noteren:
zaterdag 1 sept. gemeente uitje naar Ezinge!!! 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

Deze organiseren de plusgroep (vanaf een jaar of 4) 1 keer in de twee weken: kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan ook naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom