———————————————————————————————————

Ds. van den Top neemt een dienst op in onze eigen kerk te Heiligerlee. Deze komt a.s. zaterdag avond op de site onder het kopje: Kerkdiensten gemist op onze eigen website: www.hgwh.nl

 

———————————————————————————————————-

 

Beste gemeenteleden, broeders en zusters en alle lezers van ons kerkblad.
Hieronder zouden in normale omstandigheden de diensten voor D.V. april hebben gestaan.
Op 23 maart heeft onze regering echter zeer verregaande maatregelen afgekondigd in verband met de ontwikkelingen rond de Coronacrisis. Dat houdt concreet in dat er in ieder geval tot 1 juni geen enkele activiteit zoals eredienst, catechisatie, Bijbelkring, huiskring, gemeenteavond, mag plaatsvinden.
Ook de bloemengroet zal tot genoemde datum niet worden gebracht.
Fysiek contact moeten we vermijden, vooral daar waar het
om kwetsbare mensen gaat.
Daarom is het goed dat we elkaar aandacht blijven geven door bijvoorbeeld een kaartje te sturen, een telefoontje te plegen. De verjaardagen van oudere gemeenteleden blijven uiteraard vermeld in het kerkblad.

Er blijkt nu maar weer eens te meer hoe diep afhankelijk wij zijn van onze Schepper. Daar waar wij vaak denken alles te kunnen en dat alles maar maakbaar is, worden we ineens stil gezet. Dan ervaren we onze kleinheid.
Dat er maar veel gebed mag zijn of de Here nog genadig wil zijn voor Zijn Schepping en Zijn kinderen. Laten we ook niet vergeten elkaar biddend tot steun te zijn.

Avondmaalsdiensten 2020
Voorbereiding 7 juni 20 september Viering 14 juni 27 september
Voorbereiding 6 december Viering 13 december

De eerstvolgende avondmaalsdienst is D.V.14 juni. Deze datum laten we vooreerst maar even staan in afwachting van de ontwikkelingen naar 1 juni toe.

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom