Kerkdiensten

29 april 09.30 uur Evang. J. van Dooijeweerd, Waddinxveen
                19.00 uur dr. T.T.J. Pleizier, Groningen

6 mei      09.30 uur ds. W.L. Dekker, Kampen, koffiedrinken
                19.00 uur ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde, zangdienst

10 mei   09.30 uur ds. E.J. Terpstra, Urk, Hemelvaartsdag

13 mei   09.30 uur Evang. J. van Dooijeweerd, Waddinxveen
                19.00 uur ds. G. Schreuders, Wierden

20 mei   09.30 uur Kand. F. Pierik, ’t Harde, 1e Pinksterdag + liturgie
                19.00 uur ds. G. Huisman, Winschoten

21 mei   09.30 uur Evang. G. van Vulpen, Zwolle
                                   2e Pinksterdag + liturgie

27 mei   09.30 uur Evang. J. De Vries, Urk
                19.00 uur drs. H.J. van der Wal, Groningen

PLUSGROEP D.V. zondag 6 mei en zondag 20 mei

Heilig Avondmaal 2018:
Voorbereiding: 3 juni 5 augustus 25 november
Viering: 10 juni 12 augustus 2 december

AGENDA D.V.
8 mei 9.30 uur Huiskring fam. R. Kuipers, Heiligerlee
Mei t/m augustus geen gebedskring

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

Deze organiseren de plusgroep (vanaf een jaar of 4) 1 keer in de twee weken: kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan ook naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom