11 febr. 09.30 uur ds. G. Schreuders, Wierden (Her)bevestiging ambtsdragers
              19.00 uur ds. C. Hoek,                  Bedum

18 febr. 09.30 uur ds. J.H. Dekkers,         Wierden
               19.00 uur ds. J. Kuik,                    Kampen

25 febr. 09.30 uur ds. H. Versluis,            Wageningen
               19.00 uur kand. F. Pierik,            ’t Harde

4 maart 09.30 uur ds. K. Hazeleger,        Ommen
               19.00 uur ds. H. van der Wind,  Onstwedde

 

PLUSGROEP D.V.: zondag 11 februari en zondag 25 februari

Viering H.A. 2018:
Voorbereiding: 11 maart,     3   juni,     5   augustus,       25 november.
Viering:              18 maart,    10 juni,     12 augustus,        2   december.


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

Deze organiseren de plusgroep (vanaf een jaar of 4) 1 keer in de twee weken: kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan ook naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom

 

AGENDA D.V. VOOR DE KOMENDE PERIODE:

5 febr.    Crea-club (14.00 uur, kleine zaal)
5 febr.    Bijbelkring 19.45 uur grote zaal (Jesaja 2)
6 febr.    Huiskring (9.30 uur, mevrouw Loer Midwolda)
12 febr.  Kerkrentmeestersvergadering (vooraf verk.coll.bonnen)
19 febr.  Crea-club
20 febr. Gebedskring (9.00 uur, t.h.v. mw. Hamminga)
1 mrt.     Kerkenraadsvergadering (19.30 uur in de kleine zaal).
5 mrt.    Crea-club
5 mrt.    Bijbelkring (19.45 uur, grote zaal)
6 mrt.    Huiskring (9.30 uur, fam. Christians, Bellingwolde)